close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.035.2016
  DATA PUBLIKACJI2016.10.21 13:29
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAart. 138 o Ustawy Prawo zamówień publicznych
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)55300000-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 55100000-1 – Usługi hotelarskie 55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa społeczne
  OSOBY DO KONTAKTUBożena Chudy, Monika Szymanowska
  KONTAKTbzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2016.12.06 16:05

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa organizacyjna i logistyczna konferencji międzynarodowej Warszawski Dialog na Rzecz Demokracji 2016 organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie w dniach 15 - 16 grudnia 2016 roku, dla maksymalnie 150 osób. Miejscem konferencji będzie siedziba Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP).

  ZAŁĄCZNIKI

  Plik do pobrania z dnia 21 października 2016 r.

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)


  Pliki do pobrania z dnia 26 października 2016 r.

  Informacja o udostępnieniu załączników w formacie edytowalnym (plik PDF)

  Załączniki w formacie edytowalnym (MS Office)

   

  Wyjaśnienie i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)

  Zmieniony Załącznik nr 3a - Formularz oferty w formacie edytowalnym (plik MS Office)


  Plik do pobrania z dnia 28 października 2016 r.

  Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu (plik PDF)


  Plik do pobrania z dnia 22 listopada 2016 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)


  Plik do pobrania z dnia 6 grudnia 2016 r.

  Informacja o udzieleniu zamówienia (plik PDF)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko