close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.042.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.09.18 12:58
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)32250000-0 – Telefony komórkowe, 48421000-5 – Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami, 64200000-8 – Usługi telekomunikacyjne
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługi
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Małgorzata Piotrowska
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.11.20 15:40

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:
  1.    świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych przez okres 24 miesięcy albo do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację Umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne zapewniać mają między innymi: łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), dostęp do zasobów Internetu, korporacyjną usługę transmisji danych BlackBerry BES lub równoważną (Zamawiający korzysta z technologii push-mail opartej na rozwiązaniu BlackBerry Enterprise Server 5 oraz 12).
  2.    Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie terminali komórkowych posiadanych przez Zamawiającego oraz nowych dostarczonych przez Wykonawcę oraz kart SIM,
  3.    zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze nie mniejszym niż 97% powierzchni kraju oraz we wszystkich budynkach zajmowanych przez Zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umożliwiającym swobodną realizację połączeń głosowych (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe i międzynarodowe),
  4.    dostawa fabrycznie nowych terminali komórkowych,
  5.    dostawa licencji dostępowych CAL (Client Access Licence) typu BlackBerry Enterprise Mobility Suite - Collaboration Edition lub nowszych, lub równoważnych,
  6.    dostawa kart SIM,
  7.    zgrupowanie wszystkich numerów komórkowych w jedną sieć korporacyjną,
  8.    zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej na dostarczony sprzęt’
  9.    zapewnienie wsparcia technicznego i nadzoru nad realizowanym zamówieniem.

  ZAŁĄCZNIKI
  ZMIANY