close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.7.2018
  DATA PUBLIKACJI2018.05.30 10:19
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAZamówienie na usługi społeczne w procedurze otwartej na podstawie art. 138g-138s, z wyłączeniem art. 138o, ustawy Prawo zamówień publicznych
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)79713000-5 usługi strażnicze 79710000-4 usługi ochroniarskie 85312310-5 usługi dozoru 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUTomasz Żuk, Paweł Gola
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2018.09.11 12:20

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona wybranych obiektów MSZ.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Szczegółowego Ogłoszenia.

  ZAŁĄCZNIKI

  Dokumenty do pobrania z dnia 30 maja 2018 r.

  Uzasadnienie zamówienia publicznego (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu TED (plik PDF)

  Szczegółowe ogłoszenie (plik PDF)

  Formularze edytowalne (plik WORD)

   

  Dokument do pobrania z dnia 7 czerwca 2018 r.

  Zmiana Szczegółowego Ogłoszenia, odpowiedzi na pytania (plik pdf)

   

  Dokument do pobrania z dnia 14 czerwca 2018 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik pdf)

   

  Dokument do pobrania z dnia 6 sierpnia 2018 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik pdf)

   

  Dokument do pobrania z dnia 31 sierpnia 2018 r.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2 (plik pdf)

   

  Dokument do pobrania z dnia 31 sierpnia 2018 r.

  Korekta omyłki w informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2 (plik pdf)

  ZMIANY

  DATA WYTWORZENIA:
  00.00.0000 Imię Nazwisko