close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • LAUREACI

 • 30 czerwca 2014

  Cztery prace obronione na polskich uczelniach w 2013 roku zostały nagrodzone lub wyróżnione w ramach 25. jubileuszowej edycji konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

  Na 25. edycję konkursu nadesłano 44 prace magisterskie, których autorzy wykazali się obszerną wiedzą i dojrzałością badawczą. Komitet Nagrody, powołany przez Ministra Spraw Zagranicznych, postanowił:

   

  I. Nie przyznawać pierwszej nagrody.


  II. Przyznać drugą nagrodę Grzegorzowi Małydze, za pracę magisterską pt. „Sytuacja mniejszości chrześcijańskich w arabskich krajach Bliskiego Wschodu” napisaną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UWr. Zdzisława J. Winnickiego.

   

  III. Przyznać trzecią nagrodę Oldze Gerlich, za pracę magisterską pt. „Responsibility of international organizations under international law”, napisaną na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UWr. Dagmary Kornobis-Romanowskiej.

   

  IV. Przyznać dwa wyróżnienia, które otrzymali:

   

  • Joanna Halik, za pracę magisterską pt. „Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej”, napisaną na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod kierunkiem dr Bożeny Pery.
  • Andrzej Pawłowski, za pracę magisterską pt. „Suwerenność państwa w świetle reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Globalne reperkusje irańskiego programu nuklearnego”, napisaną na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UJ Artura Gruszczaka.

  Uroczystość wręczenia nagród przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego odbędzie się 17 lipca 2014 r., o godzinie 10:00, w siedzibie MSZ, w sali im. Jerzego Giedroycia. Wszyscy uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni o szczegółach dotyczących uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.

   

  Komitet Nagrody, pod przewodnictwem dyrektor Biura Spraw Osobowych MSZ Elżbiety Jankowskiej-Dołęgi,wyłonił zwycięzców działając na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z 28 marca 2012 r. w sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, zmienionego zarządzeniem nr 17 Ministra Spraw Zagranicznych z 12 czerwca 2014 r. 

   

  Konkurs ministra jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej. Obronione prace można zgłaszać do 31 grudnia każdego roku.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: