close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BIBLIOGRAFIE TEMATYCZNE

 •  

  Tematyka zbiorów Biblioteki MSZ koncentruje się wokół międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, dyplomacji oraz różnych regionów świata. Aby ułatwić korzystanie ze zbiorów, pracownicy nie tylko udostępniają on-line opisy gromadzonych materiałów (patrz Katalog), ale także opracowują bibliograficzne zestawienia tematyczne:

  25 LAT TRAKTATU MIĘDZY RP A RFN O DOBRYM SĄSIEDZCTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY  

  17 czerwca 2016 roku przypada 25. rocznica zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną obejmującą nie tylko stosunki polko-niemieckie w XX i XXI w, ale również historię hitlerowskich Niemiec, sytuację polityczno-gospodarczą RFN i NRD oraz problematykę współczesnych Niemiec.   

   

   

   

  PREZYDENCJA WŁOSKA

  1 lipca 2014 r. Włochy rozpoczęły swoje półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną nt. tego państwa z publikacjami dostępnymi w Bibliotece Europejskiej.

   

   

  25 LAT WOLNOŚCI

  4.06.2014 r. obchodzimy w Polsce 25. rocznicę czerwcowych wyborów do Sejmu i Senatu. Jest to również symboliczna data rozpoczynająca proces reform i transformacji systemu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do zapoznania się z bibliografią tematyczną publikacji poświęconych temu zagadnieniu.

   

   

    

   

  10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

  1 maja 2014 r. obchodzimy dziesiątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi w Bibliotece Europejskiej oraz bibliografiami tematycznymi:

  Korzyści i koszty akcesji Polski do Unii Europejskiej>>

  Polityka zagraniczna Polski w procesie integracji Polski z UE>>

   

   

   

  INDIE

  30. marca 2014 r. przypada 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Indiami. Zachęcamy do skorzystania ze zbiorów udostępnianych w Bibliotece Europejskiej. 

  Bibliografia w języku polskim>>

  Bibliografia w języku angielskim>>

   

   

   

   

  ZATRUDNIENIE W INSTYTUCJACH UE

  Zachęcamy do skorzystania z publikacji dostępnych w Bibliotece Europejskiej dotyczących zatrudnienia w instytucjach europejskich. Bibliografia tutaj>>

   

   

   

  NATO

  12. marca 1999 r. Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  wykazem książek dostępnych w MSZ i poświęconych m. in. tej międzynarodowej organizacji obronnej, jej historii,  procesowi rozszerzenia, ogólnoświatowej polityce bezpieczeństwa oraz  członkostwu Polski w NATO.    

   

   

  ŁOTWA

  1. stycznia 2014 r. Łotwa dołączyła do państw, których obywatele posługują się euro. Zagadnienia związane z akcesją Łotwy do Unii Europejskiej i jej roli we Wspólnotach można znaleźć w bibliografii tematycznej publikacji znajdujących się w Bibliotece Europejskiej MSZ.  

   

   

     

   

  OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

  Europejska Konwencja Praw Człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) weszła w życie 3 września 1953 r. W 60 rocznicę tego wydarzenia Biblioteka Europejska MSZ przygotowała bibliografię  na temat ochrony praw człowieka>>.

   

     

   

  CHORWACJA

  1 lipca 2013 roku Chorwacja jako 28. państwo dołączy do Unii Europejskiej. Listę publikacji oraz wykaz źródeł internetowych dotyczących tego kraj można znaleźć w przygotowanej przez Bibliotekę Europejską bibliografii tematycznej >>.

   

   

  PREZYDENCJA IRLANDZKA

  1 stycznia 2013 r. Irlandia rozpoczęła swoje półroczne przewodnictwo  w Radzie UE. Wykaz komentarzy prasowych na ten temat można znaleźć  w przygotowywanej w BE i systematycznie uzupełnianej bibliografii: Prezydencja irlandzka w prasie >>

   

  MNIEJSZOŚCI NARODOWE, ZWALCZANIE RASIZMU I DYSKRYMINACJI W UE

  Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. W naszych zbiorach znajdują się materiały i opracowania>> na temat mniejszości narodowych oraz zwalczania rasizmu i dyskryminacji w UE. 

   

  OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE

  Zgodnie z zapisami traktatowymi obywatelem Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując go jednak. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom przewidzianym w Traktatach. Więcej w książkach i artykułach w bibliografii nt. obywatelstwa UE>>.

   

    

   

  FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

  Narodowa Strategia Spójności to dokument dotyczący wdrażania funduszy strukturalnych UE w Polsce. O tym,   czym jest okres programowania, program operacyjny, jak napisać i rozliczyć wniosek, jakie projekty w jakich dziedzinach zrealizowano w Polsce, można przeczytać w Bibliotece Europejskiej. Zobacz wykaz publikacji z lat 2006-2014>>. Po więcej zapraszamy do naszej czytelni.

   

  ENERGIA ODNAWIALNA

  Wiatr, słońce, woda, pływy i prądy morskie czy biomasa mogą być alternatywą dla paliw kopalnianych i stanowić źródło energii. Energia odnawialna jest elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. Szczegóły w bibliografii na ten temat: energia odnawialna w literaturze i prasie>>.

   

  KRYZYS FINANSOWY

  W 2007 r. doszło do zmiany sytuacji gospodarczej na całym świecie. Kryzys na rynkach finansowych i bankowych pociągnął za sobą szereg konsekwencji ekonomicznych, politycznych i społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem analiz i opracowań na temat kryzysu>>  Biblioteki Europejskiej. 

   

    

   

  PARTNERSTWO WSCHODNIE

  Partnerstwo Wschodnie to element polityki zagranicznej Unii Europejskiej zainicjowany w 2009 r. przez Polskę i Szwecję skierowanej do sześciu państw Europy Wschodniej. Dla zainteresowanych tą tematyką Biblioteka Europejska przygotowała zestawienie: Partnerstwo Wschodnie w literaturze i prasie >>

   

    

   

  POLSKA PREZYDENCJA

  Od 1 lipca do 31  grudnia 2011 r. Polska stała na czele Rady Unii Europejskiej. Przedstawiamy materiały na temat polskiej prezydencji dostępne w Bibliotece Europejskiej: Polska prezydencja w Radzie UE w literaturze i prasie >>

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: