close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 1 grudnia 2017

  Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wręczył dziś w imieniu Prezydenta RP nominacje czterem nowym ambasadorom.

  Joanna Wronecka obejmie polską placówkę przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Gerard Pokruszyński w Republice Islandii, Paweł Cieplak będzie reprezentować Polskę w Armenii, a Adam Burakowski w Indiach.
   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  ________________________________________________________________

   

   

  Joanna Wronecka – Ambasador nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych

   

  Absolwentka filologii arabskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła w 1985 r. na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filozofii arabsko-muzułmańskiej. Przebywała na stypendiach naukowych w Algierii, Egipcie i Francji.


  Od 1993 r. pracuje w służbie zagranicznej przechodząc kolejne szczeble kariery od eksperta poprzez radcę ministra do ambasadora tytularnego, pełniąc m.in. funkcję naczelnika, wicedyrektora i dyrektora departamentu, jak również podsekretarza stanu w MSZ. W latach 1996-98 była wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych, a od 1998 do 1999 r. dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu. W latach 2003-2005 piastowała stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra. Przez cztery lata (1999-2003) była ambasadorem RP w Kairze, a od 2005 do 2010  r. ambasadorem w Rabacie.


  We wrześniu 2010 r. decyzją Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa została mianowana szefem delegatury Unii Europejskiej w Ammanie. W listopadzie 2015 r. została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w MSZ.

   

   

   

  Gerard Pokruszyński – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Islandii

   

  Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył też studium w zakresie prawa i ekonomii wspólnot europejskich w Centrum Europejskim UW, Podyplomowe Studium Obronności Państwa na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Florenckim.

   

  Pracę w MSZ rozpoczął w 1991 r. jako starszy radca w Departamencie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. W latach 1993-2009 pełnił m.in. funkcję Konsula Generalnego w Mediolanie (1993-97), w Malmö (2004-07) oraz w Katanii (2007-09). Pracował ponadto w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu (2001-02) oraz w Ambasadzie RP w Kijowie (2011-15). Od 2015 do 2017 r. piastował stanowisko dyrektora Sekretariatu Ministra, a następnie Departamentu Wschodniego.

   

   

   

  Paweł Cieplak – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Armenii

   

  Ukończył studia w Instytucie Historycznym na Uniwersytecie Warszawskiem, był stypendystą w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Stanach Zjednoczonych. W 1991 r. rozpoczął pracę w Departamencie Europy MSZ. Od 1996 do 1998 r. pracował w Ambasadzie RP w Rydze, a następnie (1998-2001) w Ambasadzie RP w Wilnie. W latach 2001-05 pracował w Departamencie Europy Środkowej i Południowej i  Departamencie Europy MSZ. Od 2005 do 2007 r. ponownie w Ambasadzie RP w Wilnie. W latach 2007-10 pełnił funkcję ambasadora RP w Kazachstanie. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz w Departamencie Wschodnim.

   

   

   

  Adam Burakowski – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Indii

   

  Ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Studium Europy Wschodniej UW. W 2007 r. w Instytucie Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień doktora, a w 2015 r. stopień doktora habilitowanego nauk politycznych.

  Od 2004 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, początkowo jako asystent, a od 2007 r. jako adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej, następnie w Zakładzie Azji i Pacyfiku. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w ISP PAN.

   

  Od 2006 r. w Polskim Radiu. Od 2006 do 2010 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Polskiego Radia dla Zagranicy. Był również koordynatorem projektu Euranet Plus w Polskim Radiu oraz koordynatorem Grupy Europy Środkowo-Wschodniej Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Od 2015 r. dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PR.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: