close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 19 maja 2017

  – Naszym wspólnym celem powinno być dążenie do zapewnienia poszanowania zasad i międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Odpowiedzialnością społeczności międzynarodowej jest dążenie do zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka podczas posiedzenia Rady ds. Zagranicznych z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej państw członkowskich UE w Brukseli.

   

  – Należy podjąć wszelkie działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników humanitarnych, w szczególności na obszarach dotkniętych konfliktami – dodała wiceszefowa polskiej dyplomacji. 


  Zgłoszona przez wiceminister spraw zagranicznych Joannę Wronecką inicjatywa dotycząca potrzeby wypracowania nowego podejścia do współpracy z krajami o średnim dochodzie spotkała się z poparciem znacznej liczby państw członkowskich. Wysoka Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini zapowiedziała włączenie tej tematyki do agendy następnego nieformalnego spotkania ministrów ds. współpracy rozwojowej.  


  Podczas Rady ministrowie dyskutowali o eskalacji kryzysów humanitarnych w regionie Rogu Afryki. Omówili również kwestię przyszłego kształtu współpracy z krajami partnerskimi po wygaśnięciu w 2020 r. Umowy z Kotonu. Wiceminister Wronecka zaznaczyła, że Polska opowiada się za oparciem przyszłego partnerstwa na mocnych filarach regionalnych. – Popieramy podejście regionalne z uwzględnieniem całego kontynentu afrykańskiego jako regionu priorytetowego – dodała wiceszefowa MSZ.

   


  Gościem specjalnym posiedzenia Rady była Amina J. Mohammed, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wspólnie z ministrami rozmawiała na temat realizacji Agendy 2030 i roli współpracy rozwojowej we wspieraniu krajów rozwijających się. Zaznaczyła przy tym potrzebę dalszego zaangażowania we współpracę z krajami o średnim dochodzie, co potwierdziło słuszność zwrócenia przez Polskę uwagi na tę kwestię.


  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: