close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIADOMOŚCI

 • 12 kwietnia 2017

  – Musimy nadać Partnerstwu ambitną wizję polityczną, która zawierać będzie konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej i dalszej przyszłości. Musimy uznać europejskie aspiracje i europejski wybór naszych wschodnich Partnerów – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas dzisiejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego w Warszawie.

   

  Na zaproszenie ministra Witolda Waszczykowskiego w spotkaniu szefów dyplomacji państw V4 i PW uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji, Estonii, Rumunii i Szwecji, sekretarze stanu w MSZ Bułgarii i Słowenii, Komisarz UE ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannes Hahn, a także wysokiej rangi przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Malty oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. 
   

  – Spotkania Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego stały się tradycją każdej prezydencji w V4. Po raz pierwszy w tym spotkaniu uczestniczy tak duża grupa państw regionu. To dowód, że program Partnerstwa Wschodniego jest priorytetem dla Wyszehradu, całego regionu i Unii Europejskiej – mówił szef polskiej dyplomacji. – Partnerstwo Wschodnie to jedyny instrument prowadzenia polityki UE wobec wschodnich sąsiadów. Cenimy tę inicjatywę i chcemy ją umocnić – dodał minister Waszczykowski.

   

  Obrady poprzedziło spotkanie koordynacyjne ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej. Minister Waszczykowski przedstawił aktualne działania polskiej prezydencji V4, zaś minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto naszkicował wstępne założenia rozpoczynającego się 1 lipca przewodnictwa Węgier w V4. Ministrowie uzgodnili również dalsze kroki mające wzmocnić Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

   

   

  Sesja plenarna poświęcona była kwestiom connectivity. Podczas dyskusji minister Waszczykowski podkreślił, że Partnerstwo Wschodnie musi przynosić namacalne korzyści dla obywateli państw UE i PW. Zaznaczył także, że do ich osiągnięcia w największym stopniu przyczynia się właśnie rozwój połączeń transportowych i infrastrukturalnych. Dodał również, że ułatwia on nie tylko kontakty na poziomie międzyludzkim, ale również długotrwale wiąże ze sobą kraje, wpływając na zacieśnienie współpracy gospodarczej i politycznej oraz, co za tym idzie, na stabilizację regionu. – Usuwanie barier transportowych i infrastrukturalnych pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego a Unią Europejską stanowi dopełnienie procesu zbliżania się tych państw z UE, wynikających z wdrażania umów stowarzyszeniowych, umów handlowych oraz postępującej liberalizacji wizowej – podsumował szef MSZ. 

   

  Z wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych krajów Partnerstwa Wschodniego wynikało, że kwestie connectivity stanowią jeden z głównych priorytetów, na którym chcieliby koncentrować prace w ramach PW, niezależnie od różnego poziomu ambicji w integracji z Unią Europejską. Przedstawiciele V4 oraz innych państw członkowskich UE z regionu wspólnie z przedstawicielami KE oraz ESDZ wyrazili nadzieję, że dzięki nowo powstałemu Europejskiemu Planowi Inwestycji Zewnętrznych (European External Investment Plan), kraje Partnerstwa będą także mogły odczuć korzyści płynące z inwestycji infrastrukturalnych. Zaznaczyli jednak, że istnieje konieczność zaangażowania w inwestycje również innych europejskich oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

   

   

  Podczas śniadania roboczego rozmówcy skupili się na przyszłości Partnerstwa Wschodniego w kontekście zbliżającego się szczytu PW w Brukseli. Komisarz Hahn zaznaczył w swoim przemówieniu, że Komisja Europejska przygotowała w 2016 roku kompleksowy dokument, który ma posłużyć opracowaniu ambitnej agendy dla Partnerstwa Wschodniego podczas szczytu w Brukseli, w której powinny być uwypuklone również wątki dot. connectivity.
   

  Na zakończenie spotkania, ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w którym zaapelowali m.in. o intensyfikację współpracy sektorowej, głównie w zakresie connectivity.

   

  Ministrowie spraw zagranicznych zostali dziś także przyjęci przez prezydenta Andrzeja Dudę. – Realizując szeroko pojętą politykę międzynarodową, patrząc także przez ten pryzmat na nasz region, na Europę Centralną, na Europę Środkowo-Wschodnią, mam jedno zasadnicze założenie: im częściej się spotykamy, w różnych gremiach, w różnych formatach, to każdym takim spotkaniem przyczyniamy się do budowania europejskiej jedności, bo każde takie spotkanie nas wzajemnie zbliża – powiedział prezydent.

   

  Przy okazji dzisiejszego spotkania w Warszawie minister Waszczykowski odbył także bilateralne rozmowy z komisarzem Hahnem oraz ministrami spraw zagranicznych Chorwacji i Rumunii.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: